Historie

Z minulosti rýmařovského šachu

 

Šachy mají v naší zemi dlouhou tradici a nejinak je tomu v Rýmařově. Tradice českého šachu v našem městě se začala psát po 2. sv. válce s odsunem německého obyvatelstva a příchodem českých osadníků.

 

V roce 1947 tak vznikl Šachový oddíl TJ Jiskra Rýmařov. Ten se postupně vyvinul v jeden z největších oddílů zaměřených na mládež v Československu. ŠO Jiskra Rýmařov se stal pořadatelem celostátních přeborů mládeže do 15 let (v průběhu let celkem 20 turnajů) či otevřených Přeborů Moravy a Slezska (celkem 6 ročníků).

 

Rýmařovská mládež dlouhodobě patřila mezi republikovou špičku. Důkazem je účast v extralize mladšího dorostu ČR (1992-1994) a výběr rýmařovských hráčů mezi českou reprezentaci, která si odvezla bronzové medaile z evropského šampionátu (Turecko 1993) a posléze i ze světového šampionátu o rok později.

 

Krátce před přelomem milénia (1993-1997) Rýmařov hostil otevřené Mistrovství Moravy a Slezska. Za organizaci turnaje a dlouholetou trenérskou práci byli Čestnými plaketami ČSTV oceněni trenéři a funkcionáři Dr. Pergler, Ing. Bernard Pavlásek, Adolf Strakoš.

 

převzato ze zdroje 1. 7. 2017 (upraveno):

http://www.rymarov.cz/sport/641-tj-jiskra-rymaov

I. Pionýrské období (1947-1956)

 

Šachový život v Rýmařově začal založením šachového kroužku při n. p. Tkalcovny hedvábí v roce 1947, který navázal na závodní klub Tkalcovny hedvábí, existující již od roku 1946. Mezi jeho zakládající členy byli Otto Zuman, Karel Voňka a dále pánové Jurečka, Klimt, Weitz, Gromus. Postupně přibyli Adolf Strakoš, Josef Šimara, Jaroslav Kopecký a další.

 

Dekret povolující činnost šachového spolku:

 

Zde je zápis z první oficiální šachové schůze v Rýmařově (zdroj: archiv ŠO TJ Jiskra Rýmařov):

 

Zápis valné hromady 26. 3. 1948

První oficiální schůzování. Byl zvolen výbor: Předseda – Zuman Otto, místopředseda – Šimara Josef, jednatel – Strakoš Adolf, pokladník – Kopecký Jaroslav, hospodář – Gromus, kapitán – Prát Pavel, revisor účtů – Klimt. Strakoš A. přednesl zprávu o průběhu turnaje I. třídy. Hráčům, kteří zanedbávali dodržování herních terminů byly nedohrané partie kontumovány. P. Zuman odevzdal ceny.  Podrobný zápis turnaje je v turnajové knize. Pan Šimara zdůraznil, abychom příští turnaje hráli přesně dle řádů a každé nedostavení se bez omluvy trestalo ztrátou bodů. Turnaj II. třídy není ještě dohrán, a proto bude v jednání příští schůze. Ukončení valné hromady v 9 hod. večer.

Zapsal Strakoš Adolf

 

V roce 1947 se rovněž uskutečnil první oddílový turnaj, který opanoval Adolf Strakoš (stejně jako ročníky 1949, 1951). Rýmařovští šachisté se rovněž přihlásili do soutěže družstev pro okres Rýmařov-Bruntál-Krnov a první úspěchy se díky vysoké kvalitě hráčů dostavily neprodleně.

 

Na konci 40. a začátku 50. let začala tradice tzv. Jesenického turnaje, který se postupem let rozrostl ve významnou šachovou akci s početným hráčským zastoupením ze širokého okolí. Na turnaji se často prosazovali i rýmařovští hráči (zvláště Pavel Prát – vítěz I. ročníku, Adolf Strakoš – vítězství ve III. ročníku, Karel Voňka – vítězství ve IV. ročníku a později Arnošt Dítě a Jaroslav Kopecký). Stejní hráči se prosazovali i v okresním a krajském přeboru jednotlivců.

 

Rýmařovský šach se stále více a více rozrůstal o nové hráče. Zvlášť přínosnou posilou se stal Arnošt Dítě, který působil nejen jako hráč, ale i funkcionář. Šachisté se s novými posilami postupně probojovali mezi krajskou elitu (Rýmařov byl v té době součástí Olomouckého kraje). Obliba šachu v Rýmařově vzrostla natolik, že zde v 50. letech působily dokonce 3 šachové oddíly (Jiskra, Dynamo, Baník). Brzy však došlo k jejich sloučení v jeden oddíl s několika mužstvy. Každoročně se také konal oddílový přebor, kde dostali příležitost projevit své schopností všichni hráči oddílu. Časté byly i simultánky s pozvanými šachovými mistry.

 

Rýmařovskému šachu se věnovali i ženy (např. paní Zumanová), které pravidelně hrály své přebory. Zapojení žen rovněž napomohla i novinka v krajských soutěžích družstev, kdy na poslední osmé šachovnici musela být nějaká žena. To znamená, že v každém týmu musela být alespoň jedna hráčka.

II. Rozmach šachové obce (1957 – 1969)

 

Šachový oddíl se postupně etabloval mezi ostatními rýmařovskými sportovními spolky a vydobyl si mezi nimi silnou pozici. Členská základna rostla a dostavovaly se nové úspěchy. Mezi nejvýraznější posily té doby se řadily Dr. Antonín Pergler, Wolfram Galda nebo manželé Endersovi. V druhé polovině 60. let přišli ještě např.  Bohumil Hanzlík, Jan Přecechtěl nebo pozdější dlouholetý trenér Martin Slovák. Rýmařovští hráči se rovněž prosazovali i jako okresní šachový funkcionáři. Arnošt Dítě se stal dokonce předsedou okresní šachové sekce.

 

Dalším přelomovým milníkem byl rok 1965, kdy se oddíl rozhodl soustavně zaměřit na mládež (při DPM Rýmařov). Členská základna a kádr hráčů s vysokou výkonností se tím ještě rozšířil. Mezi první odchovance, kteří se výrazně zapojili do rýmařovských družstev, se řadí Petr Cetkovský a Vlastislav Fojtík, kteří úspěšně reprezentovali na žákovských a dorosteneckých přeborech.

 

Rýmařov se po zapojení nových hráčů stal opakovaně okresním přeborníkem v soutěži družstev a měl stálé místo v  soutěžích krajských.

 

Rýmařovské úspěchy v regionálních přeborech:

 

Diplom okresního přeborníka pro rok 1969
Turnaj dorostu, 1965, Vrbno pod Pradědem
Účast hráčů v krajských přeborech má dlouhou tradici

III. Úspěšná 70. léta (1970-1979)

 

Na začátku 70. let rýmařovské družstvo krátce nahlédlo až do divize, kde reprezentovali převážně zkušené opory. Z nich nejvýrazněji zapsal Julius Enders. Ten se dokonce několikrát individuálně probojoval do polofinále přeboru ČSSR.

 

V nižších krajských a okresních soutěžích hráli hlavně nadějní dorostenci. A právě oni se postupně stali novým základem rýmařovského elitního družstva. Zmínku si zaslouží i družstvo korespondenčních šachistů, kteří se v sezoně 1974-1975 probojovalo až do II. ligy, kde obstálo se ctí.

 

Šachový kroužek, který měl stabilně více jak 25 členů, byl líhništěm takových talentů jako byli Bohuslav Maceček (dorostenecký okresní přeborník), ale hlavně již zmíněný Petr Cetkovský, jenž dosáhl 3. místa v celostátním přeboru ČSSR (Banská Bystrice 1970).

 

Mezi další úspěšné žáky a dorostence se řadí i Michal Novák, Karel Matoušek a Rostislav Mezihorák. Postupně se začal prosazovat i Boris Pavlásek (vítěz několika regionálních i celostátních turnajů – např. Praha 1977), syn hráče, funkcionáře a trenéra mládeže Ing. Bernarda Pavláska, a dále pak Antonín Žváček (celkově 8. místo v celostátním přeboru, krajský dorostenecký přeborník pro rok 1977), Břetislav Bahulík a Michaela Volnohradská.

 

Tradice šachových turnajů mládeže:

 

 

Rýmařov se s touto silou zařadil mezi nejsilnější mládežnické šachové bašty v Československu. Družstva žáků se v celostátních soutěžích pravidelně umisťovala mezi 3.-9. místem. Právě na základě úspěchů v soutěžích žáků se Rýmařov stal pravidelným pořadatelem Přeboru ČSSR mládeže do 15 let (celkem 20 ročníků).

 

Simultánní partie s československo-sovětským velmistrem Salo Flohrem byla pořádána Rýmařovskou šachovou obcí:

 

Salo Flohr byl dokonce nominován pro zápas o titul mistra světa s Aljechinem v roce 1939.

 

IV. Prosazení nové generace (1980-1989)

 

Jak původní členové šachové obce stárli, bylo třeba více zapojit nové hráče i funkcionáře. Novým předsedou šachového oddílu se stal Ing. Bernard Pavlásek, který se prosadil i v okresních a krajských výborech. Bernard Pavlásek působil rovněž jako hráč, rozhodčí a v neposlední řadě se soustavně zabýval prací s mládeží. Ve fungováni družstva po stránce administrativní se rovněž výrazně zapojili: Martin Slovák, Ing. Rostislav Mezihorák či Josef Dřevo. Ve své takřka celoživotní obětavé práci pokračoval i dlouholetý jednatel spolku Adolf Strakoš.

 

I hráčský kádr prošel generační obměnou. Stále bylo možné využívat odchovance šachového kroužku. Vždyť třeba v roce 1982 zvítězili hráči z Rýmařova hned v 5 kategoriích okresního přeboru. Přeborníky se stali Bořivoj Kovář (OP jednotlivců), Vlastislav Fojtík (blesková hra), Richard Harazim (dorostenci), Michaela Volnohradská (dorostenky) a Slávka Harazimová (žákyně). Nebo o rok později se hned 4 rýmařovští hráči umístili na 1.-4. místě v okresním přeboru v bleskové hře a tím se stali i nejlepším týmem.

 

Tři rýmařovská družstva pokračovala v bojích na krajské (mužstvo A, střídavě mužstvo B) a okresní (mužstvo B a C) úrovni. Ve všech soutěžích patřila družstva mezi širší okruh favoritů.

 

V Rýmařově se navíc konala celá řada turnajů. Ty byly většinou zaměřeny na mládež např. Celostátní turnaj mládeže, Celorezortní turnaj geologického průzkumu, Okresní kolo pionýrské ligy. Našly se však i turnaje pro dospělé: Bleskový turnaj – Hedva, Turnaj závodu RD-Okál nebo Pohár Jeseníků.

 

V roce 1987 dočasně přerušil svou činnost v rýmařovské šachové obci  Ing. Bernard Pavlásek, který odjel služebně na čtyři roky do Mongolska. I tam se však věnoval propagaci královské hry mezi místními a zorganizoval několik turnajů pro mongolské šachové nadšence.

 

Turnaj v Ulanbátáru organizovaný Bernardem Pavláskem

 

 

 

V. Nová doba (1990-1999)

 

Ani rozvoj nových možností po roce 1989 nezpůsobil žádný výrazný odliv šachistů z rýmařovského oddílu. Na začátku 90. let se rýmařovská družstva mohla opírat o kádr s výkonnostně velmi silnými hráči. V roce 1992 měli dva šachisté  rating přes 2100 ELO (Boris Pavlásek – 2194, Vlastislav Fojtík 2112) a další 4 přesáhli hranici 2000 ELO (B. Bahulík, P. Přecechtěl, B. Kovář, J. Slaměník).

 

Jiskra disponovala také řadou úspěšných žáků a dorostenců, jejichž družstvo působilo v letech 1992-94 dokonce v extralize mladšího dorostu. V roce 1993 byli navíc rýmařovští reprezentanti součástí týmu, který si přivezl bronzové medaile z evropského šampionátu v Turecku, a o rok později doplnili svou medailovou sbírku bronzem i ze šampionátu světového.

 

Místní oddíl rovněž uspořádal mnoho ročníků Přeboru Moravy a Slezska (1993-1997) a celé řady nižších turnajů. Nejlépe z domácích si na nich vedli Vít Valenta, Lucie Kovářová a Petr Přecechtěl. Za organizaci turnajů a celoživotní práci pro šachovou hru byli oceněni Dr. Pergler, Adolf Strakoš a Bernard Pavlásek, který se začátkem 90. let vrátil z Mongolska a opět se aktivně zapojil do šachového života.

 

 

 

 

VI. Krušný přelom milénia (2000-2015)

 

Na začátku 21. století nastal postupný odliv žáků ze všech sportovních oddílů a ani šachový oddíl Jiskry Rýmařov nebyl výjimkou. Na počátku nového milénia měly rýmařovské šachy jedno družstvo v krajské soutěži (vítězství v ročníku 2003/2004), které si jednu sezonu vyzkoušelo i krajský přebor, a dvě v okresním přeboru.

 

Postupně však došlo k odlivu hráčů a nedostatku svěřenců v šachovém kroužku. To mělo za důsledek, že v letech 2012-2016 bylo aktivní pouze 1 rýmařovské družstvo, které hrálo okresní přebor.

 

Co se týká mládeže po roce 2000, nejvýrazněji se zapsali bratři Homolové (Jan a Jiří), mladší Jan dokonce hrál i extraligu mládeže za Bruntál, a Jan Štefanišin, který hrál první ligu mládeže za Ostravu. Všichni dosáhli též výborných individuálních výsledků na turnajích. Na  lokálních turnajích občas zabodovali i Štěpán Krobot a Lukáš Pavlásek.

 

Samostatnou kategorií byly  přebory škol. Tam se Rýmařovu, navzdory malé juniorské základně, dlouhodobě dařilo. Týmy Gymnázia Rýmařov se na okresním přeboru škol v letech 2011 až 2017 umístily vždy na prvním nebo druhém místě (z toho 4 krát slavily titul okresního přeborníka) v kategorii starších žáků nebo dorostu. Jednou se podařilo zvítězit i ZŠ Rýmařov v kategorii žáků mladších. Největším úspěchem na přeboru škol bylo, když si tým gymnázia ve složení Jan Homola, Jan Štefanišin, Lukáš Pavlásek (kapitán) a Štěpán Krobot vybojoval bronzové medaile na krajském přeboru škol v roce 2015.

 

VII. Dnešní doba (2015-současnost)

 

Situace s nedostatkem žáků šachového kroužku se začala po roce 2015 výrazně zlepšovat. Rýmařovský šachový kroužek fungující pod SVČ Rýmařov začal nabírat nové členy a podařilo se konsolidovat hráčský kádr. V současné době disponuje Rýmařov opět 1 družstvem v krajské soutěži a 1 v okresním přeboru.

 

Do krajské soutěže se rýmařovské družstvo vrátilo v sezoně 2016-2017. První sezona rozhodovala o bytí či nebytí. S veškerým úsilím se rýmařovským hráčům podařilo odvrátit hrozbu sestupu  až v posledním kole. Hned následující sezona 2017-2018 však přinesla výrazné výsledkové procitnutí. „A“ tým v krajské soutěži poskočil z předposledního místa na místo čtvrté a zařadil se tak mezi nejlepší celky soutěže. I v dalších sezónách se „elitní“ rýmařovské družstvo končilo pravidelně na 3. nebo 4. místě v celkovém pořadí krajské soutěže a tento trend dále pokračuje.

 

 

Družstvo v Okresním přeboru pravidelně dává příležitost rýmařovským žákům. Žáci pravidelně odehrají více jak 3/4 všech partií družstva v průběhu sezóny. Právě zapojení žáků do soutěží družstev, resp. vážných partií, má jednoznačně přednost před tlakem na výsledek v celkovém pořadí Okresního přeboru. Nejlepší žáci dostávají příležitost zahrát si i v Krajské soutěži.

 

Po roce 2015 byl pro žáky v okresu Bruntál znovu zaveden seriál Velkých cen žáků okresu Bruntál v šachu. Na těchto turnajích se nejvíce dařilo Marku Šubovi a později Davidu Staníkovi, kterým se podařilo uspět navzdory obrovské konkurenci zejména krnovských hráčů, kteří v dnešní době patří mezi mládežnickou republikovou špičku.

 

 

V roce 2021 se týmu Gymnázia a SOŠ Rýmařov navíc podařilo po kratší odmlce a s novou generací hráčů obsadit druhé místo na OP škol v šachu v kategorii středních škol.

 

Výrazné narušení činnosti rýmařovské šachové obce v letech 2020-2021 způsobila celosvětová pandemie koronaviru. Tréninky šachového kroužku se po část tohoto období musely přesunout na internet a zároveň byla zrušena většina turnajů jednotlivců i soutěží družstev. Situace se začala vracet do normálu na začátku roku 2022.

 

 

Navzdory omezením způsobených pandemií se ŠO Jiskra Rýmařov snažila udržet šachové dění v chodu. Pro žáky šachového kroužku připravila 2 seriály on-line turnajů s názvem Rymarov Chess Club (Rýmařovský šachový klub), na které pozvala i hráče jiných okresních oddílů. Zároveň Jiskra uspořádala vůbec první oficiální on-line turnaj v historii OŠS (Velkou cenu Rýmařova v on-line šachu).