Akce a projekty

Šachový kroužek

Šachový kroužek při SVČ Rýmařov vychovává mladé šachisty již od roku 1949. Za tu dobu prošlo jeho řadami na několik stovek mladých lidí z Rýmařova a okolí. Tréninky šachového kroužku probíhají od září do června vždy v pátek od 15.00 do 17.00. Tréninku se účastní 12-17 žáků a výuka je zajištěna obvykle dvěma trenéry.

Velká cena Rýmařova v šachu

Tento turnaj je součástí okresního seriálu Velkých cen okresu Bruntál v šachu. Žáci zápolí nejen o turnajové vavříny, ale sbírají také body do celkového hodnocení seriálu Velkých cen. Velká cena Rýmařova bývá tradičně první ze šesti zastávek seriálu, a proto se tradičně těší dobré účasti.

Program šachy do škol

V mnoha státech světa jsou šachy součástí školních osnov. Výzkumy ukazují, že děti hrající ve škole šachy vykazují lepší výsledky ve většině předmětů, zvláště pak v matematice. Šachy u dětí rozvíjejí logické myšlení, schopnost se soustředit a také kreativitu.

Na základě těchto skutečností je snahou Evropské unie zavést šachy do školní výuky v jednotlivých členských státech. Roku 2013 pak vznikl program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nazvaný Šachy do škol. Na základě tohoto projektu vznikají při Základních školách šachové kroužky a skupiny, pro něž je zajištěno herní vybavení a výukový materiál.

Jedna taková skupina funguje i při ZŠ Rýmařov. Tuto skupinu vede předseda rýmařovského šachového oddílu – pan Rostislav Mezihorák. Skupina úzce spolupracuje s šachovým kroužkem při SVČ Rýmařov.

Více informací o projektu šachy do škol naleznete na:

http://www.sachydoskol.cz/

Šachový tábor

V roce 2018 uspořádalo Krajské tréninkové centrum mládeže v Krnově ve spolupráci s TJ Lokomotivou Krnov první ročník šachového tábora. Pro velký úspěch se stal šachový tábor pravidelnou akcí pro mladé šachisty. Díky spolupráci rýmařovské šachové obce s Krajským tréninkovým centrem jsou vyhrazena účastnická místa na táborech i pro mladé rýmařovské hráče. Podmínkou účasti na táboře je zapojení se do turnajů jednotlivců nebo soutěží družstev v průběhu aktuální sezony. Účastníci se mohou těšit na soutěže ve vážném šachu, rapid šachu, řešení šachových úloh a také na jiné sportovní aktivity jako fotbal nebo volejbal.

Více o šachovém táboře na:

https://sachykrnov.cz/